Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 ianuarie 2007

16 ianuarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 ianuarie 2007, scăderea de 28 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi vânzării de monede din aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o diminuare cu 1,4 miliarde EUR, până la valoarea de 147,3 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ) au crescut cu 0,4 miliarde EUR, până la 81,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a redus cu 8 miliarde EUR, până la nivelul de 611,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au scăzut cu 0,4 miliarde EUR, până la 52,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a redus cu 19,9 miliarde EUR, până la 428,3 miliarde EUR. Miercuri, 10 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 330,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 310,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (şi în acest caz, nivelul a fost similar celui înregistrat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o scădere de 11,8 miliarde EUR, până la 166,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 793 −28
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 835 −186
2.1 Creanţe asupra FMI 10 695 9
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 139 −195
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 641 1 193
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 12 748 329
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 12 748 329
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 430 501 −20 000
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 310 500 −19 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 751 −134
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 81 150 427
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 359 0
9 Alte active 217 522 2 283
Total active 1 138 300 −16 116
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 611 242 −8 021
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 169 092 −11 773
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 166 934 −11 766
2.2 Facilitatea de depozit 60 −9
2.3 Depozite pe termen fix 2 096 0
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 138 5
4 Certificate de debit emise 44 −51
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 61 146 −192
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 52 571 −424
5.2 Alte angajamente 8 575 232
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 450 352
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 164 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 367 2 430
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 367 2 430
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 71 660 1 129
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 396 1
Total pasive 1 138 300 −16 116

Contacte media