Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 12 d.

2007 m. sausio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. sausio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 28 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 147,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 81,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8 mlrd. eurų – iki 611,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 52,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,9 mlrd. eurų – iki 428,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. sausio 10 d., baigėsi 330,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 310,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 166,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 793 −28
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 835 −186
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 695 9
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 139 −195
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 641 1 193
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 748 329
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 748 329
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 430 501 −20 000
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 310 500 −19 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 751 −134
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 81 150 427
8 Valdžios skola eurais 39 359 0
9 Kitas turtas 217 522 2 283
Visas turtas 1 138 300 −16 116
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 611 242 −8 021
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 169 092 −11 773
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 166 934 −11 766
2.2 Indėlių galimybė 60 −9
2.3 Terminuotieji indėliai 2 096 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 138 5
4 Išleisti skolos sertifikatai 44 −51
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 61 146 −192
5.1 Valdžiai 52 571 −424
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 575 232
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 450 352
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 164 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 367 2 430
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 367 2 430
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 71 660 1 129
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 396 1
Visi įsipareigojimai 1 138 300 −16 116

Kontaktai žiniasklaidai