Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.1.2007

16.1.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.1.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 28 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,4 miljardilla eurolla 147,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 81,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 8 miljardilla eurolla 611,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,4 miljardilla eurolla 52,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 19,9 miljardilla eurolla 428,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.1.2007 erääntyi 330,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 310,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eli myös lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 11,8 miljardilla eurolla 166,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 793 −28
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 835 −186
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 695 9
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 139 −195
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 641 1 193
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 748 329
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 748 329
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 430 501 −20 000
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 310 500 −19 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 751 −134
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 81 150 427
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359 0
9 Muut saamiset 217 522 2 283
Vastaavaa yhteensä 1 138 300 −16 116
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 611 242 −8 021
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 169 092 −11 773
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 166 934 −11 766
2.2 Talletusmahdollisuus 60 −9
2.3 Määräaikaistalletukset 2 096 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 138 5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 44 −51
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 61 146 −192
5.1 Julkisyhteisöt 52 571 −424
5.2 Muut 8 575 232
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 450 352
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 164 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 367 2 430
8.1 Talletukset ja muut velat 14 367 2 430
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 71 660 1 129
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 396 1
Vastattavaa yhteensä 1 138 300 −16 116

Yhteyshenkilöt