Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 12.

2007. január 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. január 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 28 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-eladása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,4 milliárd euróval csökkent, 147,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd  euróval emelkedett, 81,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8 milliárd euróval csökkent, 611,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,4 milliárd euróval csökkent, 52,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 19,9 milliárd euróval csökkent, 428,3 milliárd euróra. 2007. január 10-én, szerdán lejárt egy 330,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 310,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (az előző héttel megközelítőleg azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szintén az előző héttel megközelítőleg azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,8 milliárd euróval csökkent, 166,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 793 −28
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 835 −186
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 695 9
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 139 −195
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 641 1 193
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 12 748 329
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 12 748 329
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 430 501 −20 000
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 310 500 −19 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 751 −134
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 81 150 427
8 Euróban denominált államadósság 39 359 0
9 Egyéb eszközök 217 522 2 283
Eszközök összesen 1 138 300 −16 116
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 611 242 −8 021
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 169 092 −11 773
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 166 934 −11 766
2.2 Betéti rendelkezésre állás 60 −9
2.3 Lekötött betétek 2 096 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 138 5
4 Kibocsátott adósságpapírok 44 −51
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 61 146 −192
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 571 −424
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 575 232
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 450 352
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 164 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 367 2 430
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 367 2 430
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 71 660 1 129
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 396 1
Források összesen 1 138 300 −16 116

Médiakapcsolatok