INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Bankas paziņojums

2013.9.07.

Pēc tam, kad Padome 2013. gada 9. jūlijā noteica Latvijas lata konversijas kursu pret euro, veicot grozījumus Regulā (EK) Nr. 2866/98, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, Eiropas Centrālā banka un Latvijas Banka sekos Latvijas lata tirgus maiņas kursa dinamikai pret euro saistībā ar līgumu par dalību VKM II.

Kontaktinformācija presei