SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter
ECB-PRESSEMEDDELELSE

Resultatet af den offentlige høring om foranstaltninger til forbedring af eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

15. januar 2004

Den 11. juni 2003 iværksatte Eurosystemet en offentlig høring om foranstaltninger til forbedring af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Offentlighedens frist for indsendelse af svar var 15. september 2003. Markedsdeltagerne deltog aktivt i høringsproceduren og indsendte i alt 59 svar. I mange tilfælde koordinerede de deres svar via brancheforeninger. Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en sammenfatning af de svar, der er indkommet i forbindelse med høringen. Forslaget om en gradvis indførelse af én samlet liste over godkendt sikkerhed for hele euroområdet fandt generelt støtte hos markedsdeltagerne. Nærmere oplysninger om den generelle holdning i svarene findes i sammenfatningen. Som det også klart fremgår af høringen, afspejler synspunkterne i sammenfatningen den finansielle sektors holdning og kan ikke tillægges Eurosystemet. Synspunkterne vil blive taget med i betragtning, når Eurosystemet overvejer foranstaltninger til at forbedre rammerne for sikkerhedsstillelse.

I mange af de modtagne svar udtrykkes der ønske om, at gældsinstrumenter i andre G10-valutaer kommer til at indgå i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Dette spørgsmål drøftes for tiden blandt centralbankerne i G10-landene, og Eurosystemet vil på et senere tidspunkt overveje muligheden af at acceptere denne form for sikkerhed.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt