Menu
EKP:N LEHDISTÖTIEDOTE:

Vastaukset kannanottopyyntöön eurojärjestelmän vakuuskäytännön kehittämiseksi

15.1.2004

Eurojärjestelmä julkisti 11.6.2003 kannanottopyynnön vakuuskäytäntönsä kehittämiseksi ja pyysi siihen vastauksia 15.9.2003 mennessä. Markkinaosapuolet suhtautuivat kannanottopyyntöön aktiivisesti ja lisäksi koordinoivat useissa tapauksissa vastauksensa omien järjestöjensä kautta. Vastauksia tuli yhteensä 59. EKP julkaisee tänään yhteenvedon näistä vastauksista. Yleisesti ottaen markkinaosapuolet ilmaisivat kannattavansa ehdotusta, jonka mukaan koko euroalueella siirrytään asteittain yhden vakuuslistan käyttöön. Yksityiskohtaisia tietoja vastausten yleislinjoista on yhteenvedossa. Yhteenvetoon kirjatut näkemykset kuvastavat kannanottopyynnön kohteen eli rahoitussektorin mielipidettä, eikä niitä tule tulkita eurojärjestelmän kannaksi. Eurojärjestelmä hyödyntää näitä näkemyksiä harkitessaan vakuuskäytännön uudistamista.

Monissa vastauksissa toivottiin muiden G10-maiden valuuttojen määräisten velkainstrumenttien sisällyttämistä eurojärjestelmän vakuuskäytännön piiriin. Tästä asiasta käydään parhaillaan keskusteluja G10-maiden keskuspankkien kesken, ja eurojärjestelmä harkitsee myöhemmin mahdollisuutta hyväksyä tällaiset vakuudet.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt