SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
ECB-PRESSEMEDDELELSE

Indfasning af ændringerne af de operationelle rammer for Eurosystemets pengepolitik i begyndelsen af 2004

12. januar 2004

En række ændringer af de operationelle rammer for Eurosystemets pengepolitik træder i kraft i 1. kvartal 2004. Ændringerne, som allerede er blevet bekendtgjort i løbet af 2003, vedrører:

 • definitionen af reservekravsperioderne (som fremover altid begynder på afviklingsdagen for den primære markedsoperation, som efterfølger det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af den pengepolitiske stilling er planlagt)
 • de stående faciliteter (ændringer af renten på de stående faciliteter vil som hovedregel blive gennemført den første dag i den nye reservekravsperiode)
 • løbetiden på de primære markedsoperationer (afkortes fra to uger til én uge)
 • tidspunktet for udførelsen af de langfristede markedsoperationer (de langfristede markedsoperationer tildeles den sidste onsdag i hver kalendermåned)
 • rammerne for risikostyring af godkendte aktiver til Eurosystemets kreditoperationer (der indføres likviditetskategorier for liste 1-papirer, og de haircuts, der anvendes til liste 1- og liste 2-papirer, revideres. Beregningen af initialmarginer for aktiver, der anvendes som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer, ophører.)
 • en mere omfattende definition af de godkendte aktivers karakteristika.

Den 1. december 2003 vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) retningslinje ECB/2003/16 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer. Ifølge retningslinjen træder de nye rammer i kraft 8. marts 2004. Rammerne beskrives nærmere i et bilag til den ændrede retningslinje med titlen "Pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" (i daglig tale kaldet "Dokumentationsgrundlaget"). For at sikre en velordnet overgang indføres ændringerne gradvist. De første indføres i slutningen af januar (jf. vedlagte oversigt).

Dokumentationsgrundlaget offentliggøres som en selvstændig publikation på ECB’s websted i slutningen af januar 2004. En trykt udgave på alle officielle fællesskabssprog vil være til rådighed efter 8. marts 2004.

Denne pressemeddelelse er vedlagt en liste over alle de dokumenter, der er offentliggjort i forbindelse med ændringerne af de operationelle rammer, og en oversigt over de vigtigste datoer i forbindelse med ændringerne.

BILAG: OVERSIGT OVER DOKUMENTER OFFENTLIGGJORT I FORBINDELSE MED ÆNDRINGERNE AF DE OPERATIONELLE RAMMER FOR EUROSYSTEMETS PENGEPOLITIK

 • ECB-pressemeddelelse af 23. januar 2003 med overskriften "Forbedring af de operationelle rammer for pengepolitikken"
 • ECB-pressemeddelelse af 2. juli 2003 med overskriften "Nye rammer i forbindelse med styringen af risikoen på godkendte aktiver"
 • ECB-pressemeddelelse af 1. august 2003 med overskriften "Offentliggørelse af vejledende kalender over Eurosystemets auktioner i 2004"
 • Artikel i ECBs Månedsoversigt (august 2003) med titlen "Ændring af de operationelle rammer for Eurosystemets pengepolitik"
 • ECBs forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 250 af 2. oktober 2003)
 • ECB-pressemeddelelse af 28. oktober 2003 med overskriften "Gennemførelsen af de nye rammer for risikostyring: likviditetskategorier og klassificering af udstedergrupper"
 • Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2004, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning ECB/2003/9 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT C 260 af 29. oktober 2003).

INDFASNING AF DE ÆNDREDE RAMMER

Transitorisk reservekravsperiode begynder 24. januar 2004
Sidste langfristede markedsoperation i den gamle kalender tildeles 28. januar 2004
Første langfristede markedsoperation i den nye kalender tildeles 25. februar 2004
Sidste primære markedsoperation med en løbetid på to uger tildeles 2. marts 2004
Det nye Dokumentationsgrundlag træder i kraft 8. marts 2004
De nye rammer for risikostyring gælder fra 8. marts 2004
Transitorisk reservekravsperiode slutter 9. marts 2004
Første primære markedsoperation med en løbetid på én uge tildeles 9. marts 2004
Første reservekravsperiode begynder i henhold til de nye rammer 10. marts 2004
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt