Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
EKP:N LEHDISTÖTIEDOTE:

Eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmän muutosten käyttöön ottaminen vuoden 2004 alkupuolella

12.1.2004

Eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään tehdään vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana muutamia muutoksia, joista kaikista on ilmoitettu jo vuoden 2003 aikana. Muutokset koskevat seuraavia kohtia:

 • vähimmäisvarantojen pitoajanjakson ajankohta (pitoajanjakso alkaa aina ensimmäisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa ennakkotietojen mukaan tehdään kuukausittainen arvio rahapolitiikan virityksestä)
 • maksuvalmiusjärjestelmä (maksuvalmiusluoton koron ja talletuskoron muutokset tulevat yleensä voimaan uuden pitoajanjakson ensimmäisenä päivänä)
 • perusrahoitusoperaatioiden maturiteetti (maturiteetti lyhenee kahdesta viikosta yhteen viikkoon)
 • pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toteutuspäivä (pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot toteutetaan kunkin kalenterikuukauden viimeisenä keskiviikkona)
 • eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien vakuuskelpoisten arvopapereiden riskienhallintajärjestelmä (ykköslistan arvopapereille otetaan käyttöön likvidiysluokat ja sekä ykkös- että kakkoslistan arvopapereiden markkina-arvon aliarvostuksia tarkistetaan; eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien alkumarginaalien laskennasta luovutaan)
 • entistä laajempi määritelmä velkainstrumenttien hyväksyttävistä takauksista.

Hyväksyessään 1.12.2003 suuntaviivat EKP/2003/16 eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti, että uusi ohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 8.3.2004. Ohjausjärjestelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti uusien suuntaviivojen liitteenä olevassa asiakirjassa ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” (josta yleensä käytetään nimitystä ”Yleisasiakirja”). Jotta siirtyminen uuteen järjestelmään sujuisi hyvin, osa muutoksista tulee voimaan jo tammikuun lopussa (ks. tämän tiedotteen liitteenä oleva aikataulu).

Yleisasiakirja on saatavissa erillisenä julkaisuna EKP:n verkkosivuilta tammikuun 2004 lopussa. Painettuna versiona julkaisu on saatavissa yhteisön kaikilla virallisilla kielillä 8.3.2004 alkaen.

Tämän tiedotteen liitteenä on luettelo ohjausjärjestelmän muutoksia koskevista tiedotteista ja asiakirjoista ja yhteenveto tärkeimmistä muutospäivämääristä.

LIITE: LUETTELO EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLITIIKAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSIA KOSKEVISTA TIEDOTTEISTA JA ASIAKIRJOISTA

 • EKP:n tiedote ”Toimenpiteitä rahapolitiikan ohjausjärjestelmän kehittämiseksi” 23.1.2003
 • EKP:n tiedote ”Vakuuksien uusi riskienhallintajärjestelmä” 2.7.2003
 • EKP:n tiedote ”Eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin julkaiseminen vuodelle 2004” 1.8.2003
 • Kuukausikatsauksen artikkeli ”Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään” (elokuu 2003)
 • Euroopan keskuspankin asetus EKP/2003/9 vähimmäisvarantojen soveltamisesta, annettu 12.9.2003 ja julkistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EKP:n asetus [EY] N:o 1745/2003, virallinen lehti L 250, 2.10.2003)
 • EKP:n tiedote ”Uuden riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto: likvidiysluokat ja liikkeeseenlaskijaryhmien luokittelu” 28.10.2003
 • Eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2004; aikataulu on laadittu asetuksen EKP/2003/9 artiklan 7 kohdan 1 mukaisesti ja julkistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (virallinen lehti C 260, 29.10.2003).

UUDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Siirtymäkauden pitoajanjakso alkaa 24 .1.2004
Viimeisen vanhan aikataulun mukaisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation toteutuspäivä 28 .1.2004
Ensimmäisen uuden aikataulun mukaisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation toteutuspäivä 25.2.2004
Viimeisen kahden viikon perusrahoitusoperaation toteutuspäivä 2.3.2004
Uusi Yleisasiakirja tulee voimaan 8.3.2004
Uusi riskienhallintajärjestelmä otetaan käyttöön 8.3.2004
Siirtymäkauden pitoajanjakso päättyy 9.3.2004
Ensimmäisen yhden viikon perusrahoitusoperaation toteutuspäivä 9.3.2004
Ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen pitoajanjakso alkaa 10.3.2004
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle