Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Nākotni veidoja vakardiena

ECB Valdes locekļa Īva Merša (Yves Mersch) runa Latvijas Bankas konferencē "22. gadsimta maksājumi: šodiena veido nākotni" Rīgā 2018. gada 3. oktobrī

Droši vien pareģojumi par to, kādi būs maksājumi 22. gadsimtā, vairāk piedienas zinātniskās fantastikas autoriem, nevis centrālbaņķieriem. Tomēr vismaz par vienu es varu būt drošs – maksājumi būs ātri jeb līdzvērtīgi skaidrās naudas maksājumiem.

Un mums nav pat jāgaida 22. gadsimts, lai to piedzīvotu. Bezskaidrās naudas ātrie maksājumi mūsdienās daudzviet visā pasaulē kļuvuši par realitāti. Arī Eiropā – jau pagājušajā gadā darbību sāka SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) shēma, ko pēc Euro neliela apjoma maksājumu padomes lūguma izstrādāja Eiropas Maksājumu padome. Baltijas valstu bankas bija vienas no pirmajām, kas ieviesa ātros maksājumus, – vairākas no tām pievienojās shēmai jau pašā pirmajā dienā.

Taču pašlaik mēs atrodamies kritiskā ātro maksājumu ieviešanas posmā. To banku skaits, kuras piedāvā ātro maksājumu pakalpojumus, pastāvīgi palielinās, attiecīgi augot arī to Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju skaitam, kuri šos pakalpojumus izmanto. Novembrī kļūs pieejami TARGET ātro maksājumu norēķini (TIPS) – Eurosistēmas ātro maksājumu norēķinu pakalpojums, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un tas darbosies visā Eiropā. Sniedzot šo pakalpojumu, Eurosistēma reaģē uz tirgus dalībnieku vienmēr attīstībā esošajām vajadzībām un atbalsta tirgus integrāciju, veicinot sasniedzamību visā Eiropā, laikā, kad noslēgumam tuvojas drošo un plašu uzticību iemantojušo jauna izlaiduma banknošu laišana apgrozībā.

Jauna iespēja Eiropas maksājumu nozarei

No virzības uz ātrajiem maksājumiem labumu gūst ne tikai galalietotāji vien, tā ir laba ziņa arī Eiropas maksājumu nozarei. Pašlaik vispopulārākais un ātrāk augošais bezskaidrās naudas maksāšanas līdzeklis Eiropā ir maksājumu kartes, un daudzi no nozīmīgākajiem jauninājumiem maksājumu jomā balstās uz maksājumu kartēm. Atcerēsimies bezkontakta maksājumus un mobilos maciņus, kā arī daudzos tiešsaistes maksājumu risinājumus.

Šajā jomā dominē tirgus dalībnieki no reģioniem ārpus Eiropas, un vadošās pozīcijas ieņem starptautiskās karšu maksājumu shēmas. Eiropas tirgus dalībnieki atpaliek, un viens no iemesliem ir Eiropas mēroga karšu maksājumu shēmas vai pat sadarbspējīgu karšu maksājumu tīklu trūkums. Šajā kontekstā mums jātiecas uz patiesi Eiropas līmeņa ātro maksājumu risinājumu, neļaujot atkārtoties pagātnē pieļautajām nepilnībām.

Ātrajiem maksājumi ļauj tirgus dalībniekiem Eiropā tagad kļūt par līderiem uz Eiropas standartiem balstītās inovācijās. SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) shēma un ātro maksājumu apstrādei radītās infrastruktūras veido ideālu pamatu inovatīviem maksājumu risinājumiem, kas apmierina šodienas un rītdienas galalietotājus.

Un mums ir jāsaprot – te nav runa tikai par ātrumu. Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi gaida maksājumu risinājumus, kas nevainojami iederas to ikdienas dzīvē un uzņēmējdarbības procesos no fizisko personu savstarpējiem maksājumiem līdz interneta tirdzniecības platformām un no mikromaksājumiem līdz "ceturtās industriālās revolūcijas" piedāvātajām iespējām.

Ikvienu no šiem maksājumu risinājumiem uzlabotu ātro maksājumu iespēja jebkurā brīdī zibenīgi veikt un saņemt maksājumus, bet, lai nodrošinātu iespēju raiti un droši veikt maksājumus, tiem nepieciešami arī papildu pakalpojumi. Maksājumu risinājumus var integrēt mobilajās aplikācijās, kuras izmanto preču un pakalpojumu pasūtīšanai, vai piesaistīt tām, nodrošinot pārdevējiem ienākošo maksājumu apstiprinājumu reālā laikā. Ātros maksājumus var integrēt uzņēmumu programmatūrā. Nav šaubu, ka tie pavērs ceļu vēl daudziem citiem papildu pakalpojumiem. Šī ir joma, kur tirgus dalībnieki var radīt pievienoto vērtību un veidot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Laiks rīkoties

Tirgus dalībniekiem ir jārīkojas. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem visā Eiropā jāsāk piedāvāt saviem klientiem ātro maksājumu pakalpojumus, un tas jādara nekavējoties.

Pieredze, kas gūta citos tirgos (foto, mūzikas, grāmatu tirdzniecībā) liecina, ka, sākoties grūtībām, stabili tirgus dalībnieki vienā mirklī var zaudēt savu šķietami komfortablo stāvokli un būt spiesti cīnīties par pastāvēšanu.

Ātrie maksājumi ļauj Eiropas maksājumu nozarei radīt Eiropas mēroga platformu inovācijām. Taču tas var notikt vienīgi ar nosacījumu, ka ātros maksājumus Eiropā var veikt ikviens un šis pakalpojums nav pieejams tikai dažu banku klientiem vai dažu noteiktu valstu iedzīvotājiem. Turklāt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu radīt nekādas barjeras ātro maksājumu ieviešanai, piemēram, piedāvājot tos tikai pa ierobežotu skaitu kanālu vai nosakot nesamērīgi augstas cenas. Šāda stratēģija tikai liks galalietotājiem meklēt citus pakalpojumu sniedzējus. Klients nevienam nepieder. Interneta un tehnoloģiju milži jau klauvē pie durvīm, gatavi izmantot savu esošo lietotāju bāzi, lai ātri iekarotu maksājumu pakalpojumu tirgus daļu.

Lai izmantotu apjomradītas ietaupījumu iespējas un integrēta Eiropas maksājumu tirgus priekšrocības, ātro maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, lai to pakalpojumi patiešām aptvertu visu Eiropu. Klientiem būtu jāspēj nosūtīt un saņemt maksājumus visā Eiropā saskaņā ar vienotās euro maksājumu telpas principiem.

Par šādas sasniedzamības nodrošināšanu atbildīgs katrs maksājumu pakalpojumu sniedzējs, taču arī Eurosistēma dod savu ieguldījumu, lai veicinātu sasniedzamību visā Eiropā. Mūsu jaunais TIPS pakalpojums tam ir lieliski piemērots, jo tas izstrādāts kā TARGET2 ar tā vairāk nekā 1 700 dalībnieku un vairāk nekā 51 000 adresējamu BIC kodu tīkla paplašinājums. Arī šā pakalpojuma cenu politika palīdz aptvert plašāku lietotāju loku. Netiks iekasēta maksa par konta atvēršanu un uzturēšanu vai par maksājumu saņemšanu un ziņošanu. Pirmajos divos darbības gados maksa par katru noslēgto darījumu noteikta 0.002 euro apmērā, neiekasējot maksu par pirmajiem 10 milj. maksājumu, kas veikti katrā TIPS kontā līdz 2019. gada beigām. Turklāt TIPS piedāvās elastīgu dalības struktūru, ļaujot tirgus dalībniekiem tieši piedalīties TIPS, pievienoties kā sasniedzamajiem lietotājiem vai izmantot rīkotājdalībniekus, kas viņu vārdā nosūtītu maksājuma rīkojumus. Izmantojot šādu elastīgu struktūru, mēs ne vien nodrošinām jaunu atsevišķu infrastruktūru, bet arī ļaujam tirgum pēc tirgus dalībnieku izvēles izmantot esošo klīringa kārtību, lai nodrošinātu maksimālas jaunā pakalpojuma integrācijas priekšrocības. Šī pieeja atbilst jau esošajai Eurosistēmas TARGET pakalpojumu pieejai, kā arī mūsu jaunajām iniciatīvām. Lai veicinātu raitu un efektīvu maksājumu sistēmu darbību visā euro zonā atbilstoši mūsu pilnvarām, mums, iespējams, pat nāktos apsvērt, vai būtu nepieciešama plašāka piekļuve centrālo banku kontiem neliela apjoma maksājumu vajadzībām.

Šeit var vilkt skaidru paralēli ar mūsu mērķi veicināt patiesu euro zonas iekšzemes kapitāla tirgu, izmantojot Eiropas Parāda vērtspapīru sadales (EDDI) iniciatīvu. Emitentu, investoru vai starpnieku atrašanās vietai Eiropas Savienībā nevajadzētu ietekmēt vērtspapīru emisiju, tirgošanu, klīringu un norēķinus. EDDI mērķis ir uzlabot Eiropas parāda vērtspapīru centralizētu emisijas un sadales pakalpojumu, izmantojot sinerģiju ar citiem TARGET pakalpojumiem un Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmu. Padome nesen vienojās par turpmāko EDDI pakalpojuma pasākumu izpēti, balstoties uz efektivitātes, drošuma, saskaņotības un neitralitātes pamatprincipiem.

Nepieļaut jaunas sadrumstalotības rašanos

Šis ātro maksājumu tīkls tālāk būtu jāizmanto par pamatu galalietotāju risinājumiem visā Eiropā. Pastāv gandrīz neierobežotas iespējas radīt inovatīvus pakalpojumus, par pamatu izmantojot ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) shēmu. Jau pašlaik Eiropā vērojamas vairākas veiksmīgas iniciatīvas – kā vienu piemēru varam minēt mobilo maksājumu risinājumus "persona personai" un maksājumus tirdzniecības vietās.

Diemžēl daudzas no šīm iniciatīvām pieejamas tikai vienā valstī vai pat tikai dažās šīs valsts bankās. Ja šajā ziņā nekas nemainīsies, šo pakalpojumu lietotāji nevarēs izmantot visu Eiropu aptverošās ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) shēmas priekšrocības. Dodoties ceļojumos, pasūtot preces vai pakalpojumus citās valstīs vai veicot uzņēmējdarbību visā Eiropā, viņiem būs jāmeklē citi risinājumi, un viņiem būs vienalga, vai šo risinājumu pamatā būs Eiropas shēmas.

Būtu ļoti žēl, ja galalietotāju līmenī atkal tiktu pieļauta sadrumstalotība. Piegādātājiem vajadzētu censties nodrošināt Eiropas mēroga risinājumus, izmantojot kopīgus standartus un sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm.

Aplūkosim maksājumus tirdzniecības vietās, kas darījumu apjoma ziņā ir lielākais neliela apjoma maksājumu tirgus segments. Visu veidu un lielumu tirgotāji varētu izmantot uzlabotas izmaksu efektivitātes un naudas līdzekļu pārvaldības priekšrocības, ja viņi varētu pieņemt ātros maksājumus tirdzniecības vietā. Ātro maksājumu risinājumi tirdzniecības vietām arī varētu ļaut uzņēmumiem, kuri izmaksu vai praktisku apsvērumu dēļ nepieņem karšu maksājumus, nodrošināt klientiem elektroniska maksājuma izvēli. Šādiem risinājumiem nevajadzētu atdarināt situāciju karšu maksājumu jomā, kur pastāv nacionāli risinājumi, kas nav sadarbspējīgi. To pamatā būtu jāizmanto kopīgi standarti, lai patērētāji varētu veikt ātros maksājumus tirdzniecības vietās visā Eiropā.

Secinājumi

Ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) shēma un jaunā ātro maksājumu infrastruktūra ir likusi pamatus nākotnei piemērotai Eiropas maksājumu videi.

Tagad tirgum jāturpina attīstība uz šiem pamatiem. Tas nozīmē tādu ātro maksājumu pakalpojumu piedāvājumu, kas atbilst klientu vajadzībām un nodrošina pievilcīgas cenas. Pārmērīgi augstas maksas iekasēšana neveicinās ātro maksājumu izmantošanu. Tieši pretēji, tas tikai novirzīs klientus pie citiem piedāvātājiem. Kāpēc mēs paši nevarētu noteikt attīstības gaitu un izmantot attiecīgās priekšrocības, nevis sekot citu tirgus dalībnieku pakalpojumu piedāvājumu nosacījumiem? Tie tirgus dalībnieki, kuri izmanto šo iespēju piedāvāt inovatīvus maksājumu pakalpojumus saviem klientiem Eiropas līmenī, būs gatavi rītdienas un tālākas nākotnes, iespējams, pat 22. gadsimta maksājumu videi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem