Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o brestnih merah)

Junij 2009

Operativna vprašanja

Tehnične podrobnosti glede programa nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 4. junija 2009 določil tehnične podrobnosti glede programa nakupa kritih obveznic v eurih, ki ga je načeloma odobril na seji 7. maja 2009. Sporočilo za javnost, v katerem so opredeljene podrobnosti programa, je bilo 4. junija 2009 objavljeno na spletni strani ECB.

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 28. maja 2009 odobril okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leti 2010 in 2011. Podrobnosti so predstavljene v dveh sporočilih za javnost, ki sta bili 29. maja 2009 objavljeni na spletni strani ECB v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

Sprememba smernice ECB o storitvah na področju upravljanja rezerv

Svet ECB je 28. maja 2009 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2009/11). Spremembe se nanašajo na (a) opredelitev »rezerv«, ki upošteva dejstvo, da je bil sistem z dvema listama nadomeščen z enotnim okvirom primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki je skupen za vse kreditne operacije Eurosistema, in (b) seznam storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv, ki sedaj vključuje tudi storitev vezave depozitov za lasten račun. Smernica je bila 5. junija 2009 objavljena v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Priporočila ESCB/CESR za sisteme poravnave vrednostnih papirjev in centralne nasprotne stranke

Svet ECB je 22. maja 2009 odobril Priporočila ESCB/CESR za sisteme poravnave vrednostnih papirjev in centralne nasprotne stranke. Svet ECB je odobril tudi dokument s povratnimi informacijami na pripombe, ki jih je prejel med javno razpravo na to temo. Oba dokumenta, ki sta bila posredovana Evropski komisiji, Ekonomsko-finančnemu svetu in Evropskemu parlamentu, sta objavljena tudi na spletnih straneh ESCB.

Finančna stabilnost in nadzor

Okvir za ocenjevanje sistemskega vpliva

Svet ECB se je 18. junija 2009 seznanil s poročilom, ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor, o izvajanju skupnega analitičnega okvira za ocenjevanje sistemskega vpliva finančne krize glede na ugotovljeno stanje februarja 2009. Okvir bi moral biti v skladu s sklepi Ekonomsko-finančnega sveta z dne 9. oktobra 2007 do konca leta 2008 uveljavljen v vseh državah članicah. Svet ECB je odobril nadaljnje posredovanje poročila ustreznim evropskim organom.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o centralni banki Banca Naţională a României in ukrepih za finančno stabilnost

Svet ECB je 27. maja 2009 na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României sprejel Mnenje o okrepitvi pooblastil centralne banke Banca Naţională a României za sanacijske ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami v težavah (CON/2009/48). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji glede finančne stabilnosti

Svet ECB je 27. maja 2009 na zahtevo slovaškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ukrepih za omilitev finančnih pretresov (CON/2009/49). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o finančnem nadzoru v Nemčiji

Svet ECB je 2. junija 2009 na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance sprejel Mnenje o novih ukrepih za okrepitev finančnega nadzora (CON/2009/50). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o sistemu zajamčenih vlog v Romuniji

Svet ECB je 5. junija 2009 na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României sprejel Mnenje o ukrepih za povečanje učinkovitosti sistema zajamčenih vlog (CON/2009/51). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o češki zakonodaji o obtoku bankovcev in kovancev

Svet ECB je 18. junija 2009 na zahtevo centralne banke Česká národní banka sprejel Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev (CON/2009/52). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsedovanje Odboru za mednarodne odnose (IRC)

Svet ECB je 4. junija 2009 s takojšnjo veljavnostjo imenoval Ignazia Visca, namestnika generalnega direktorja centralne banke Banca d'Italia, za novega predsednika Odbora za mednarodne odnose. Njegov mandat predsednika odbora IRC bo potekel 31. avgusta 2010, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 19. julija 2007 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih Banke Slovenije

Svet ECB je 5. junija 2009 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2009/12). Priporočilo je bilo 11. junija 2009 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije