European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2008

Operativne zadeve

Ponovna izvedba dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 7. februarja 2008 sklenil, da ponovi dve dodatni operaciji dolgoročnejšega refinanciranja (ODR), ki sta bili dodeljeni 23. novembra 2007 in 12. decembra 2007. Prva je zapadla 21. februarja 2008, druga pa bo zapadla 13. marca 2008. Odločitev je bila objavljena v sporočilu za javnost z dne 7. februarja 2008.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Skupna izjava ECB in Evropske komisije ob začetku delovanja območja SEPA

Svet ECB je 24. januarja 2008 sklenil, da z Evropsko komisijo objavi skupno izjavo ob uradni vzpostavitvi enotnega območja plačil v eurih ( Single Euro Payments Area – SEPA) in uvedbi instrumentov SEPA v bankah v Evropski uniji. Skupna izjava je bila objavljena 28. januarja 2008 in je na voljo na spletni strani ECB.

Javna razprava o uporabniških zahtevah za model CCBM2

Svet ECB se je 21. februarja 2008 seznanil z osnutkom uporabniških zahtev za model CCBM2, ki so bile pripravljene v skladu z vodilnimi načeli CCBM2 ter ob upoštevanju mnenj in predlogov, ki so jih tržni udeleženci podali v prvi javni razpravi, ki se je končala julija 2007. Svet ECB je sklenil, da odpre novo javno razpravo o povezanih dokumentih, ki se bo končala 5. maja 2008. Sporočilo za javnost o začetku javne razprave bo na spletni strani ECB objavljeno v torek, 26. februarja 2008.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o mandatu članov izvršilnega odbora Sveriges Riksbank

Svet ECB je 14. februarja 2008 na zahtevo švedskega parlamenta sprejel Mnenje o spremembah statuta centralne banke Sveriges Riksbank glede trajanja mandata članov Izvršilnega odbora (CON/2008/4). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o sistemu zajamčenih vlog na Poljskem

Svet ECB je 17. januarja 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/5). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o portugalskem nacionalnem statističnem sistemu

Svet ECB je 1. februarja 2008 na zahtevo portugalskega parlamenta sprejel Mnenje o načelih, pravilih in strukturi nacionalnega statističnega sistema ter o vlogi centralne banke Banco de Portugal (CON/2008/6). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o čekih, menicah in zadolžnicah v Romuniji

Svet ECB je 11. februarja 2008 na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României sprejel Mnenje o spremembah zakonov o čekih, menicah in zadolžnicah (CON/2008/7). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o statusu in denarnem režimu otokov Saint-Martin in Saint-Barthélémy po francoskem pravu

Svet ECB je 14. februarja 2008 na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarstvo, finance in zaposlovanje sprejel Mnenje o posledicah spremembe statusa otokov Saint-Martin in Saint-Barthélémy po francoskem pravu za njun denarni režim (CON/2008/8). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o delovni zakonodaji v zvezi z Deutsche Bundesbank

Svet ECB je 21. februarja 2008 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o delovnih razmerjih med centralno banko Deutsche Bundesbank in njenimi zaposlenimi (CON/2008/9). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o plačah in vlogah države v italijanski centralni banki

Svet ECB je 21. februarja 2008 na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance sprejel Mnenje o plačah v centralni banki Banca d'Italia in o strukturni reformi vladnih računov, ki jih vodi Banca d'Italia (CON/2008/10). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Statistični in plačilni sistemi

Čezmejna plačila v eurih

Svet ECB je 7. februarja 2008 sklenil, da v podporo projektu SEPA spodbudi vse države članice euroobmočja, ki za pripravo plačilnobilančne statistike še naprej uporabljajo podatke o plačilih, da (i) v letu 2008 vključitveni prag zvišajo na 50.000 EUR in da (ii) najkasneje leta 2009 v sporočilih SEPA začnejo uporabljati izbirno polje in popolnoma usklajen kodirni sistem za razvrščanje plačil glede na vrsto. Svet ECB je ravno tako predlagal, da Evropska komisija ob spreminjanju Uredbe 2560/2001 o čezmejnih plačilih v eurih jasno določi, da zgoraj omenjeni prag ne velja v primerih, ko statistične zahteve (i) nimajo nikakršnega vpliva na avtomatizirano obdelavo plačil SEPA znotraj bančnega sistema, (ii) ko jih lahko banke popolnoma avtomatizirajo in (iii) stroški, ki jih imajo komitenti s čezmejnimi plačili, niso večji kot pri domačih plačilih. In končno je Svet ECB v prizadevanjih, da bi še nadalje zmanjšal poročevalsko breme in izboljšal kakovost statistik, izjavil, da podpira odpravo vseh pravnih ovir za izmenjavo informacij med statističnimi uradi EU razen zahtevanih določil za varovanje zaupnosti.

Statistika

Večja dostopnost statističnih podatkov o euroobmočju

Svet ECB je 8. februarja sklenil, da za lažjo dostopnost statistik euroobmočja doda tri sklope statistik k »skupnemu okviru razpošiljanja«, po katerem so usklajene statistike za euroobmočje in za posamezne države članice sočasno objavljene na spletni strani ECB in spletnih straneh nacionalnih centralnih bank, ki se odločijo za objavo. Ti trije sklopi obsegajo statistične podatke o plačilih in trgovanju z vrednostnimi papirji, kliringu in poravnavi, statistiki finančnih družb ter splošne gospodarske statistične podatke, kot sta BDP in HICP.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju finske centralne banke

Svet ECB je 28. januarja 2008 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki (ECB/2008/1). Priporočilo je bilo 1. februarja 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije