European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden uusiminen

EKP:n neuvosto päätti 7.2.2008 uusia 23.11.2007 ja 12.12.2007 toteutetut kaksi ylimääräistä pitempiaikaista rahoitusoperaatiota. Edellinen erääntyi 21.2.2008, ja jälkimmäinen erääntyy 13.3.2008. Päätöksestä ilmoitettiin lehdistötiedotteella 7.2.2008.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

EKP:n ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma yhtenäisen euromaksualueen perustamisen kunniaksi

EKP:n neuvosto päätti 24.1.2008 antaa Euroopan komission kanssa yhteisen julkilausuman ilmaistakseen tyytyväisyytensä yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area, SEPA) siirtymiseen ja SEPA-maksuvälineiden käyttöönottoon EU:n pankeissa. Yhteinen julkilausuma annettiin 28.1.2008, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kannanottopyyntö keskuspankkien vakuushallintaan (CCBM2) liittyvistä käyttäjävaatimuksista

EKP:n neuvosto tarkasteli 21.2.2008 keskuspankkien vakuushallintaa (Collateral Central Bank Management, CCBM2) koskevia käyttäjävaatimuksia, jotka on laadittu CCBM2-järjestelyjen periaatteiden mukaisesti ja joissa on otettu huomioon markkinaosapuolten näkemykset. Markkinaosapuolia oli pyydetty vastaamaan kannanottopyyntöön heinäkuuhun 2007 mennessä. EKP:n neuvosto päätti esittää näihin asiakirjoihin liittyvän kannanottopyynnön, johon toivotaan vastauksia 5.5.2008 mennessä. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan kannanottopyyntöä koskeva lehdistötiedote tiistaina 26.2.2007.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Ruotsin keskuspankin johtokunnan jäsenten toimikaudesta

EKP:n neuvosto antoi 14.1.2008 Ruotsin valtiopäivien pyynnöstä lausunnon Sveriges Riksbankista annettuun lakiin tehtävistä muutoksista, jotka koskevat sen johtokunnan jäsenten toimikauden pituutta (CON/2008/4). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletussuojasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 17.1.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon talletusten vakuusjärjestelmää koskevaan päätöksentekoon, valvontaan ja rahoitustapaan liittyvistä muutoksista, erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2008/5). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Portugalin kansallisesta tilastointijärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2008 Portugalin parlamentin pyynnöstä lausunnon kansallista tilastointijärjestelmää ja Banco de Portugalin roolia koskevista periaatteista, säännöistä ja rakenteesta (CON/2008/6). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto sekeistä, vekseleistä ja velkasitoumuksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 11.2.2008 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon sekkeihin, vekseleihin ja velkakirjoihin liittyvien lakien muuttamisesta (CON/2008/7). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Saint-Martinin ja Saint-Barthélemyn asemasta ja rahajärjestelmästä Ranskan lainsäädännössä

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2008 Ranskan talous-, valtiovarain- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon Saint-Martinin ja Saint-Barthélemyn rahajärjestelmään kohdistuvista vaikutuksista, jotka johtuvat niiden asemaa koskevasta muutoksesta Ranskan lain mukaan (CON/2008/8). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Saksan keskuspankkia koskevasta työsuhdelainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 21.2.2008 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Deutsche Bundesbankin ja sen henkilöstön välisistä työsuhteista (CON/2008/9). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto palkkauksesta ja valtion talletuksista Banca d'Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 21.2.2008 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Banca d'Italian soveltamasta palkkauksesta ja sen pitämän valtion tilin rakenteellisesta uudistuksesta (CON/2008/10). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot ja maksujärjestelmät

Euromääräiset maksut maasta toiseen

EKP:n neuvosto päätti 7.2.2008 edistää SEPA-hanketta ja kannustaa kaikkia euroalueen maita, jotka yhä käyttävät maksutasetilastojen laatimisessa maksutietoja, 1) korottamaan maksutasetilastoja varten ilmoitettavien maksujen vähimmäisarvon 50 000 euroon vuonna 2008 ja 2) ottamaan viimeistään vuonna 2009 käyttöön vapaaehtoisen tietokentän ja täysin yhdenmukaistetun koodijärjestelmän SEPA-sanomissa maksutyypin erittelemiseksi maksutasetilastoja varten. Lisäksi EKP:n neuvosto ehdotti, että Euroopan komissio täsmentäisi rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 2560/2001 päivityksen yhteydessä, että vähimmäisarvoa ei sovelleta, jos 1) tilastointivaatimukset eivät vaikuta SEPA-maksujen automaattiseen käsittelyyn pankkijärjestelmässä, 2) tilastointi hoituu pankeissa täysin automaattisesti ja 3) asiakkaille ei koidu maasta toiseen suoritettavista maksuista sen suurempia kuluja kuin kotimaanmaksuistakaan. Pitääkseen raportointivelvoitteet mahdollisimman pieninä ja parantaakseen tilastojen laatua EKP:n neuvosto totesi kannattavansa kaikkien lainsäädännöllisten esteiden poistamista EU:n tilastoviranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon tieltä, kunhan tietojen luottamuksellisuus turvataan.

Tilastot

Euroalueen tilastojen saatavuus paranee

EKP:n neuvosto päätti 8.2.2008 parantaa euroalueen tilastojen saatavuutta ottamalla kolme uutta tilastoa mukaan yhteisjulkaisuihin. Yhteisjulkaisuissa sekä euroalueen tilastot että kansalliset erittelyt julkaistaan yhdenmukaisesti yhtä aikaa EKP:n verkkosivuilla ja niiden kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla, jotka haluavat olla mukana yhteisjulkaisussa. Uusissa tilastoissa on kyse maksujen ja arvopaperikaupan selvityksestä ja toimituksesta, yritystilastoista sekä yleisistä taloustilastoista kuten BKT- ja YKHI-tilastoista.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 28.1.2008 EU:n neuvostolle suosituksen Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/1). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 1.2.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle