European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets opgaver

Det er Eurosystemets lovbestemte opgave at fremme betalings- og afviklingssystemernes smidige funtion (se artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 3 og 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank).

Eurosystemet udfører dets opgaver på følgende måde:

  • Det stiller betalings- og værdipapirafviklingsydelser til rådighed, idet det driver et system for store betalinger i euro (TARGET2) samt en mekanisme, der muliggør grænseoverskridende brug af sikkerhedsstillelse (CCBM). Derudover er Eurosystemet også ved at oprette en paneuropæisk tjeneste (T2S), som skal gøre det muligt for værdipapircentraler at afvikle værdipapirtransaktioner ved brug af centralbankpenge.
  • Det indfører politikker for overvågning og tilsvarende standarder for betalingssystemer for store betalinger, detailbetalingssystemer og betalingsinstrumenter, clearingsystemer, værdipapirafviklingssystemer og visse eksterne leverandører af tjenesteydelser. Det udfører også overvågningsaktiviteter for disse infrastrukturer og vurderer, om de er i overensstemmelse med de pågældende politikker og standarder, samt foretager ændringer, når det er nødvendigt.
  • Det fastsætter krav til forretningsvidereførelse for markedsinfrastukturer og koordinerer gennemførelsesarbejdet.
  • Det overvåger og udarbejder, hvor det er nødvendigt, en stillingtagning til markedsudvikling og lovgivningsinitiativer, der påvirker tilsynet med infrastrukturer og ordninger for betalinger, clearing og værdipapirafvikling.
  • Det fungerer som katalysator for forandringer og fremmer effektivitet i betalingssystemerne og, hvad angår detailbetalinger, overgangen til Single Euro Payments Area. Desuden fremmer det et effektivt værdipapirmarked ved at fremme harmoniseringen af markedsstandarder og tilskynde til at fjerne hindringer for integration.

Alle sider i dette afsnit