European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan fungerer ECB's opkøbsprogram?

22. januar 2016 (opdateret 25. august 2021)

Hvorfor er et opkøbsprogram nødvendigt?

Når økonomien fungerer normalt, styrer ECB de generelle finansielle forhold og i sidste instans den makroøkonomiske udvikling og inflationen ved at fastsætte de kortfristede officielle renter. Som følge af den globale finansielle krise befinder de officielle renter sig tæt på deres effektive nedre grænse, hvor en yderligere nedsættelse kun vil have en lille eller ingen effekt. Derfor tog ECB andre tiltag i brug for at imødegå de risici, som en for langvarig periode med lav inflation kan medføre, og for at bringe inflationen tilbage til målet på 2 pct. på mellemlangt sigt, som er Styrelsesrådets definition på prisstabilitet. Opkøbsprogrammet er et af de værktøjer, som ECB anvender til at nå dette mål. Nettoopkøb under programmet sluttede i december 2018, men programmet fortsætter, da afdragene på hovedstolen fra de værdipapirer, der er blevet opkøbt, geninvesteres fuldt ud.

Hvordan fungerer opkøbsprogrammet?

I forbindelse med APP, det udvidede opkøbsprogram, har ECB købt en række aktiver, herunder statsobligationer, værdipapirer udstedt af europæiske overnationale institutioner, virksomhedsobligationer, asset-backed securities og særligt dækkede obligationer, for et beløb, der varierede mellem 15 mia. euro og 80 mia. euro pr. måned. Denne form for opkøb påvirker de finansielle forhold generelt og i sidste ende den økonomiske vækst og inflationen på tre måder:

Direkte gennemslag

Når ECB køber aktiver udstedt af den private sektor, eksempelvis asset-backed securities og særligt dækkede obligationer, der er knyttet til lån, som bankerne yder husholdninger og virksomheder i realøkonomien, får den øgede efterspørgsel prisen på disse aktiver til at stige. Det giver bankerne et incitament til at yde flere lån, som de kan bruge til at udstede og sælge flere asset-backed securities eller særligt dækkede obligationer. Den øgede långivning får bankernes udlånsrente til virksomheder og husholdninger til at falde og forbedrer de overordnede finansieringsforhold.

Porteføljeomlægning

ECB har opkøbt aktiver udstedt af den private og den offentlige sektor fra investorer som fx pensionskasser, banker og husholdninger. Investorerne kan vælge at bruge midler, som de modtager for aktiver, de har solgt til ECB, til at investere i andre aktiver. Ved overordnet at øge efterspørgslen får denne porteføljeomlægningsmekanisme priserne til at stige og afkastet til at falde; endog på værdipapirer, der ikke er omfattet af APP. Dette medfører lavere omkostninger (den effektive markedsrente) for virksomheder, der ønsker at opnå finansiering på kapitalmarkedet. Samtidig er komprimeringen af renterne på værdipapirer et incitament for bankerne til at yde lån til virksomheder og husholdninger. Bankernes øgede udlån til realøkonomien får husholdningers og firmaers låneomkostninger til at falde. Hvis investorerne på den anden side bruger de ekstra midler til at købe højere forrentede aktiver uden for euroområdet, kan dette også føre til en lavere eurokurs, der medfører et opadrettet pres på inflationen.

Både det direkte gennemslag og porteføljeomlægninger forbedrer de overordnede finansieringsforhold for euroområdets virksomheder og husholdninger. Fordi aktivopkøb nedbringer finansieringsomkostningerne, kan de stimulere investeringer og forbrug. I sidste ende vil en mere dynamisk efterspørgsel fra både firmaer og forbrugere bidrage til, at inflationen bringes tilbage på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Signaleffekt

Endelig signalerer aktivopkøb til markedet, at centralbanken vil sikre, at de officielle renter holdes på et lavt niveau i en længere periode. Signaleffekten reducerer volatilitet og usikkerhed på markedet om den fremtidige renteudvikling. Det er vigtigt, fordi sidstnævnte styrer forskellige investeringsbeslutninger. Renterne på langfristede lån forbliver fx lavere, når bankerne forventer en langvarig periode med lave renter.

Opkøbsprogrammet understreger ECB's vilje til at opfylde sit mandat og aktivt imødegå de risici, som en for langvarig periode med lav inflation kan medføre. Dette skal forsikre investorerne om, at inflationen vil være på 2 pct. på mellemlangt sigt – som er en forudsætning for vedvarende vækst og prisstabilitet.

Opdatering: Denne explainer er blevet opdateret 1. april 2016, 1. april 2017 og 9. marts 2018 for at tage højde for Styrelsesrådets beslutninger om at ændre mængden af de månedlige opkøb inden for opkøbsprogrammet og igen 28. februar 2019 for at tage højde for afslutningen på nettoopkøbene og begyndelsen på geninvesteringsfasen.

Den er senest opdateret 25. august 2021 for at afspejle resultatet af gennemgangen af den pengepolitiske strategi i 2020/21.

SE OGSÅ

Relaterede emner