European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak funguje program ECB pro nákup aktiv?

22. ledna 2016 (aktualizováno 25. srpna 2021)

Proč potřebujeme program nákupu aktiv?

V běžných hospodářských podmínkách řídí ECB širší finanční podmínky a v konečném důsledku makroekonomický vývoj a inflaci stanovováním krátkodobých základních úrokových sazeb. Následkem celosvětové finanční krize se však základní úrokové sazby přiblížily ke své efektivní spodní hranici – bodu, v němž by jejich další snižování mělo jen malý nebo nemělo žádný vliv. ECB tedy přistoupila k mimořádným opatřením, aby řešila rizika příliš dlouhého období nízké inflace a přiblížila míru inflace ve střednědobém horizontu zpět k 2% cíli; tak totiž definuje cenovou stabilitu Rada guvernérů. Program nákupu aktiv je jedním z nástrojů, které ECB k dosažení tohoto cíle používá. Čisté nákupy v rámci tohoto programu skončily v prosinci 2018, ale program běží dál, neboť splátky jistiny splatných cenných papírů, které byly v rámci programu zakoupeny, jsou v plném rozsahu reinvestovány.

Jak program nákupu aktiv funguje?

V rámci rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) nakupuje ECB různá aktiva, jako jsou státní dluhopisy, cenné papíry vydané evropskými nadnárodními institucemi, podnikové dluhopisy, cenné papíry kryté aktivy a kryté dluhopisy v objemu od 15 mld. do 80 mld. EUR měsíčně. Tyto nákupy aktiv ovlivňují širší finanční podmínky a v konečném důsledku i hospodářský růst a inflaci, a to třemi hlavními kanály:

Přímé promítnutí do reálné ekonomiky

Když ECB koupí aktiva soukromého sektoru, jako jsou cenné papíry kryté aktivy a kryté dluhopisy, která jsou navázána na úvěry poskytované bankami domácnostem a podnikům v reálné ekonomice, zvýšená poptávka po těchto aktivech zvyšuje jejich ceny. To vede banky k tomu, že poskytují více úvěrů, které pak mohou použít na vytváření a prodej více cenných papírů krytých aktivy nebo krytých dluhopisů. Zvýšená nabídka úvěrů působí na pokles úrokových sazeb bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti a zlepšuje tak širší podmínky financování.

Obnovování rovnováhy portfolia

ECB nakupuje aktiva soukromého a veřejného sektoru od investorů, jako jsou penzijní fondy, banky a domácnosti. Tito investoři se mohou rozhodnout, že finanční prostředky přijaté za aktiva prodaná Evropské centrální bance investují do jiných aktiv. Zvyšováním širší poptávky po aktivech tlačí tento mechanismus obnovy rovnováhy portfolií ceny vzhůru a výnosy směrem dolů, a to i u aktiv, která nejsou přímo předmětem programu nákupu aktiv. To snižuje náklady (efektivní tržní úroková sazba) podnikům, které na kapitálových trzích hledají financování. Současně pokles výnosů z cenných papírů podporuje banky, aby půjčovaly podnikům a domácnostem. Zvýšená nabídka bankovních úvěrů pro reálnou ekonomiku tak obvykle snižuje podnikům a domácnostem náklady na úvěry. Pokud však investoři použijí tyto peníze navíc na nákup aktiv s vyšším výnosem mimo eurozónu, může to vést také k poklesu směnného kurzu eura, což obvykle působí na růst inflace.

Kanál přímého promítání i kanál obnovování rovnováhy portfolia zlepšují podnikům i domácnostem v eurozóně širší podmínky financování. Snižováním nákladů financování mohou nákupy aktiv podporovat investice a spotřebu. Dynamičtější poptávka podniků i spotřebitelů přispívá v konečném důsledku k návratu inflace ve střednědobém horizontu na úroveň 2 %.

Signalizační efekt

Nákupy aktiv signalizují trhu, že centrální banka ponechá základní úrokové sazby na nízké úrovni po delší dobu. Signalizační efekt snižuje volatilitu a nejistotu na trhu, pokud jde o budoucí vývoj úrokových sazeb. To je důležité, protože tím ovlivňuje řadu investičních rozhodnutí. Například úrokové sazby z dlouhodobých úvěrů zůstanou nižší, neboť banky očekávají delší období nízkých úrokových sazeb.

Program ECB pro nákup aktiv potvrzuje její závazek naplňovat mandát ECB využíváním těchto kanálů při aktivním řešení rizik spojených s příliš dlouhým obdobím nízké inflace. To poskytuje investorům ujištění, že inflace bude ve střednědobém horizontu na úrovni 2 %, což je předpoklad udržitelného růstu v prostředí cenové stability.

Aktualizace: Tato vysvětlující stránka byla aktualizována 1. dubna 2016, 1. dubna 20179. března 2018, aby odrážela rozhodnutí Rady guvernérů o změnách měsíčního objemu nákupů v rámci programu nákupu aktiv. Následně byla aktualizována 28. února 2019, aby odrážela ukončení čistých nákupů aktiv a zahájení fáze reinvestování.

Poslední aktualizace z 25. srpna 2021 odráží výsledky přezkumu strategie v letech 2020–2021.

VIZ TAKÉ

Související informace