Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.10.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 355 453 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 318 665 −1 340
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 73 793 −14
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 872 −1 327
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 410 −163
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 495 830
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 495 830
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 733 422 48
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 683 −177
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 725 490 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 248 224
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 761 −3 402
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 879 752 2 409
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 629 962 3 735
  7.2 Muut arvopaperit 249 790 −1 326
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 438 0
9 Muut saamiset 243 395 −1 868
Vastaavaa yhteensä 4 624 792 −3 487
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 195 402 1 389
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 997 093 −2 263
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 405 462 25 801
  2.2 Talletusmahdollisuus 591 525 −28 139
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 105 74
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 336 −1 781
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 412 808 −4 121
  5.1 Julkisyhteisöt 288 239 −4 921
  5.2 Muut 124 568 800
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 263 436 7 805
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 465 26
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 081 −1 680
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 081 −1 680
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 036 0
10 Muut velat 231 441 −2 862
11 Arvonmuutostilit 342 276 0
12 Pääoma ja rahastot 104 419 0
Vastattavaa yhteensä 4 624 792 −3 487