Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

26 ta' Ottubru 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 355,453 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 318,665 −1,340
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 73,793 −14
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 244,872 −1,327
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,410 −163
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,495 830
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,495 830
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 733,422 48
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 7,683 −177
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 725,490 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 248 224
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 30,761 −3,402
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,879,752 2,409
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,629,962 3,735
  7.2 Titoli oħra 249,790 −1,326
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,438 0
9 Assi oħra 243,395 −1,868
Attiv totali 4,624,792 −3,487
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,195,402 1,389
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,997,093 −2,263
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,405,462 25,801
  2.2 Faċilità tad-depożitu 591,525 −28,139
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 105 74
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,336 −1,781
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 412,808 −4,121
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 288,239 −4,921
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 124,568 800
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 263,436 7,805
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,465 26
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,081 −1,680
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,081 −1,680
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,036 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 231,441 −2,862
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 342,276 0
12 Kapital u riżervi 104,419 0
Passiv totali 4,624,792 −3,487