Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. listopada 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 355 453 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 318 665 −1 340
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 73 793 −14
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 872 −1 327
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 410 −163
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 495 830
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 495 830
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 733 422 48
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 683 −177
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 725 490 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 248 224
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 761 −3 402
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 879 752 2 409
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 629 962 3 735
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 249 790 −1 326
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 438 0
9 Ostala imovina 243 395 −1 868
Ukupno imovina 4 624 792 −3 487
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 195 402 1 389
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 997 093 −2 263
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 405 462 25 801
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 591 525 −28 139
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 105 74
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 336 −1 781
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 412 808 −4 121
  5.1 Opća država 288 239 −4 921
  5.2 Ostale obveze 124 568 800
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 263 436 7 805
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 465 26
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 081 −1 680
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 081 −1 680
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 036 0
10 Ostale obveze 231 441 −2 862
11 Računi revalorizacije 342 276 0
12 Kapital i pričuve 104 419 0
Ukupno obveze 4 624 792 −3 487