Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 octombrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 355 453 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 318 665 −1 340
  2.1 Creanțe asupra FMI 73 793 −14
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 244 872 −1 327
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 410 −163
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 495 830
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 495 830
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 733 422 48
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 683 −177
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 725 490 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 248 224
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 761 −3 402
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 879 752 2 409
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 629 962 3 735
  7.2 Alte titluri de valoare 249 790 −1 326
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 438 0
9 Alte active 243 395 −1 868
Total active 4 624 792 −3 487
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 195 402 1 389
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 997 093 −2 263
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 405 462 25 801
  2.2 Facilitatea de depozit 591 525 −28 139
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 105 74
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 336 −1 781
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 412 808 −4 121
  5.1 Administrație publică 288 239 −4 921
  5.2 Alte pasive 124 568 800
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 263 436 7 805
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 465 26
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 081 −1 680
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 081 −1 680
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 036 0
10 Alte pasive 231 441 −2 862
11 Conturi de reevaluare 342 276 0
12 Capital și rezerve 104 419 0
Total pasive 4 624 792 −3 487