Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. oktoober 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 355 453 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 318 665 −1 340
  2.1 Nõuded IMFi vastu 73 793 −14
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 244 872 −1 327
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 410 −163
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 495 830
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 495 830
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 733 422 48
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 683 −177
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 725 490 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 248 224
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 761 −3 402
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 879 752 2 409
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 629 962 3 735
  7.2 Muud väärtpaberid 249 790 −1 326
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 438 0
9 Muud varad 243 395 −1 868
Varad kokku 4 624 792 −3 487
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 195 402 1 389
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 997 093 −2 263
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 405 462 25 801
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 591 525 −28 139
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 105 74
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 336 −1 781
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 412 808 −4 121
  5.1 Valitsussektor 288 239 −4 921
  5.2 Muud kohustused 124 568 800
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 263 436 7 805
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 465 26
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 081 −1 680
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 081 −1 680
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 036 0
10 Muud kohustused 231 441 −2 862
11 Ümberhindluskontod 342 276 0
12 Kapital ja reservid 104 419 0
Kohustused kokku 4 624 792 −3 487