Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2018. október 26.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 355 453 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 318 665 −1 340
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 793 −14
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 872 −1 327
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 410 −163
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 495 830
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 495 830
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 733 422 48
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 7 683 −177
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 725 490 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 248 224
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 30 761 −3 402
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 879 752 2 409
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 629 962 3 735
  7.2 Egyéb értékpapír 249 790 −1 326
8 Euróban denominált államadósság 24 438 0
9 Egyéb eszközök 243 395 −1 868
Eszközök összesen 4 624 792 −3 487
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 195 402 1 389
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 997 093 −2 263
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 405 462 25 801
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 591 525 −28 139
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 105 74
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 336 −1 781
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 412 808 −4 121
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 288 239 −4 921
  5.2 Egyéb kötelezettségek 124 568 800
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 263 436 7 805
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 465 26
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 081 −1 680
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 081 −1 680
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 036 0
10 Egyéb források 231 441 −2 862
11 Átértékelési számlák 342 276 0
12 Saját tőke 104 419 0
Források összesen 4 624 792 −3 487