Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. oktoober 2016

1. november 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. oktoobril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 274,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. oktoober 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,5 miljardit USA dollarit 1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,8 miljardi euro võrra 327,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,2 miljardi euro võrra 1100,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 186,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,7 miljardi euro võrra 163,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. oktoobril 2016 möödus 33,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 36 miljardit eurot ja tähtajaga kuus päeva.

Nädala jooksul möödus 7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 384,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 397 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,3 miljardi euro võrra 1513 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 28. oktoober 2016

Erinevus võrreldes

21. oktoobriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

21. oktoobriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 14,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 197,6 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 21,5 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 37,8 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1131,1 miljardit eurot +17,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 103,7 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,6 miljardi euro võrra 812,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 311 468 −1 627
  2.1 Nõuded RVFle 78 333 528
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 233 134 −2 155
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 148 872
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 941 −518
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 941 −518
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 548 298 1 035
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 36 027 2 598
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 512 214 −1 583
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 58 20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 93 947 2 211
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 840 430 18 428
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 512 957 20 250
  7.2 Muud väärtpaberid 327 472 −1 822
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 220 097 −7 928
Varad kokku 3 507 401 12 473
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 100 281 5 179
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 197 236 18 954
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 812 839 31 604
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 384 365 −12 675
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 32 25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 405 −158
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 290 456 −13 580
  5.1 Valitsussektor 186 183 −6 571
  5.2 Muud kohustused 104 272 −7 009
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 108 225 2 155
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 494 887
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 655 95
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 655 95
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 215 137 −1 059
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 507 401 12 473