Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. spalio 28 d.

2016 m. lapkričio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. spalio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 274,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. spalio 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,5 mlrd. JAV dolerių 1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 327,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. Eurų – iki 1 100,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 186,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 163,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. spalio 26 d., baigėsi 33,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja šešių dienų trukmės 36 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. spalio 28 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 5,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 384,4 mlrd. eurų (palyginti su 397 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,3 mlrd. eurų – iki 1 513 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. spalio 28 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 21 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. spalio 21 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 14,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 197,6 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 21,5 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 37,8 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 131,1 mlrd. eurų +17,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 103,7 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,6 mlrd. eurų – iki 812,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 311 468 −1 627
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 333 528
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 233 134 −2 155
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 148 872
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 941 −518
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 941 −518
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 548 298 1 035
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 36 027 2 598
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 512 214 −1 583
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 58 20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 947 2 211
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 840 430 18 428
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 512 957 20 250
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 327 472 −1 822
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 220 097 −7 928
Visas turtas 3 507 401 12 473
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 100 281 5 179
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 197 236 18 954
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 812 839 31 604
  2.2 Indėlių galimybė 384 365 −12 675
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 405 −158
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 290 456 −13 580
  5.1 Valdžiai 186 183 −6 571
  5.2 Kiti įsipareigojimai 104 272 −7 009
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 108 225 2 155
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 494 887
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 655 95
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 655 95
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 137 −1 059
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 507 401 12 473