Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.10.2016

1.11.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.10.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,7 miljardilla eurolla 274,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.10.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,8 miljardilla eurolla 327,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 1 100,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,6 miljardilla eurolla 186,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,7 miljardilla eurolla 163,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.10.2016 erääntyi 33,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 36 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 6 päivää.

Viikon aikana erääntyi 7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 5,4 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 384,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 397 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,3 miljardilla eurolla 1 513 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 28.10.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 14,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,1 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 197,6 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 21,5 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 37,8 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 131,1 miljardia euroa +17,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 103,7 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 31,6 miljardilla eurolla 812,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 311 468 −1 627
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 333 528
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 233 134 −2 155
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 148 872
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 941 −518
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 941 −518
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 548 298 1 035
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 36 027 2 598
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 512 214 −1 583
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 58 20
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 93 947 2 211
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 840 430 18 428
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 512 957 20 250
  7.2 Muut arvopaperit 327 472 −1 822
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 220 097 −7 928
Vastaavaa yhteensä 3 507 401 12 473
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 100 281 5 179
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 197 236 18 954
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 812 839 31 604
  2.2 Talletusmahdollisuus 384 365 −12 675
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 32 25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 405 −158
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 290 456 −13 580
  5.1 Julkisyhteisöt 186 183 −6 571
  5.2 Muut 104 272 −7 009
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 108 225 2 155
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 494 887
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 655 95
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 655 95
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 215 137 −1 059
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 507 401 12 473