Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 octombrie 2016

1 noiembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 octombrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,7 miliarde EUR, până la 274,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
27 octombrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 3,5 miliarde USD 1 miliard USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,8 miliarde EUR, până la 327,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 5,2 miliarde EUR, până la 1 100,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,6 miliarde EUR, până la 186,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 13,7 miliarde EUR, până la 163,9 miliarde EUR. Miercuri, 26 octombrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 33,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 36 de miliarde EUR, cu scadența la șase zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 5,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 384,4 miliarde EUR (față de 397 de miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,3 miliarde EUR, până la 1 513 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 28 octombrie 2016

Modificări față de

21 octombrie 2016 – achiziții

Modificări față de

21 octombrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 14,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,1 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 197,6 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 21,5 miliarde EUR +0,6 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 37,8 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 131,1 miliarde EUR +17,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 103,7 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 31,6 miliarde EUR, până la 812,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 311 468 −1 627
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 333 528
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 233 134 −2 155
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 148 872
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 941 −518
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 941 −518
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 548 298 1 035
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 36 027 2 598
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 512 214 −1 583
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 58 20
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 93 947 2 211
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 840 430 18 428
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 512 957 20 250
  7.2 Alte titluri 327 472 −1 822
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 220 097 −7 928
Total active 3 507 401 12 473
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 100 281 5 179
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 197 236 18 954
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 812 839 31 604
  2.2 Facilitatea de depozit 384 365 −12 675
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 32 25
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 405 −158
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 290 456 −13 580
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 186 183 −6 571
  5.2 Alte angajamente 104 272 −7 009
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 108 225 2 155
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 494 887
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 655 95
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 655 95
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 215 137 −1 059
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 507 401 12 473