Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. október 28.

2016. november 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. október 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,7 milliárd euróval csökkent, 274,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. október 27. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,5 milliárd USD 1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,8 milliárd euróval 327,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,2 milliárd euróval 1100,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,6 milliárd euróval csökkent, 186,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,7 milliárd euróval 163,9 milliárd euróra emelkedett. 2016. október 26-án, szerdán lejárt egy 33,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 36 milliárd euro értékben, hatnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 5,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 384,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 397 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,3 milliárd euróval, 1513 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. október 28-án

Változás

2016. október 21-hez képest – vétel

Változás

2016. október 21-hez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 14,1 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,1 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 197,6 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 21,5 milliárd EUR +0,6 milliárd EUR -0,4 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 37,8 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1131,1 milliárd EUR +17,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 103,7 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,6 milliárd euróval, 812,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 311 468 −1 627
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 333 528
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 233 134 −2 155
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 148 872
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 941 −518
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 941 −518
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 548 298 1 035
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 36 027 2 598
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 512 214 −1 583
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 58 20
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 93 947 2 211
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 840 430 18 428
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 512 957 20 250
  7.2 Egyéb értékpapír 327 472 −1 822
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 220 097 −7 928
Eszközök összesen 3 507 401 12 473
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 100 281 5 179
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 197 236 18 954
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 812 839 31 604
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 384 365 −12 675
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 32 25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 405 −158
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 290 456 −13 580
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 186 183 −6 571
  5.2 Egyéb kötelezettségek 104 272 −7 009
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 108 225 2 155
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 494 887
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 655 95
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 655 95
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 215 137 −1 059
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 507 401 12 473