Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. jaanuar 2015

3. veebruar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. jaanuaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 244 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,4 miljardi euro võrra 376,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,9 miljardi euro võrra 1004,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,8 miljardi euro võrra 76,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 24,9 miljardi euro võrra 542,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. jaanuaril 2015 möödus 125,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 49 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 34,1 miljardit eurot. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 14,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 36,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 54,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,4 miljardi euro võrra 227,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 30. jaanuar 2015 Erinevus võrreldes 23. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 23. jaanuariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 27,5 miljardit eurot 0,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 40,3 miljardit eurot 3,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 2,3 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,1 miljardi euro võrra 227,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 273 726 −1 190
2.1 Nõuded RVFle 81 262 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 192 464 −1 185
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 549 2 689
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 597 84
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 597 84
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 579 646 7 501
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 821 38 565
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 415 608 −29 658
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 217 −1 406
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 134 3 429
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 603 358 3 805
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 227 107 2 447
7.2 Muud väärtpaberid 376 251 1 358
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 0
9 Muud varad 238 362 5 841
Varad kokku 2 181 954 22 158
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 004 230 1 921
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 264 523 20 769
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 227 385 38 127
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 36 557 −17 936
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 581 578
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 556 −192
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 111 448 −3 258
5.1 Valitsussektor 76 284 −4 764
5.2 Muud kohustused 35 164 1 506
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 84 378 −2 367
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 539 −98
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 328 950
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 328 950
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 220 434 4 432
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 245 0
Kohustused kokku 2 181 954 22 158