Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. siječnja 2015.

3. veljače 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. siječnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 244 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,4 milijarde EUR na 376,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,9 milijarda EUR na 1.004,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 4,8 milijarda EUR na 76,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 24,9 milijarda EUR na 542,5 milijarda EUR. U srijedu, 28. siječnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 125,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 163,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 49 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 34,1 milijardu EUR. Osim toga, otplaćeno je prije dospijeća 14,8 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 1,6 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 36,6 milijarda EUR (u odnosu na 54,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,4 milijarde EUR na 227,1 milijardu EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 30. siječnja 2015. Razlika u odnosu na 23. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 23. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 27,5 mlrd. EUR - 0,7 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,7 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 40,3 mlrd. EUR 3,1 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 2,3 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 38,1 milijardu EUR na 227,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 273 726 −1 190
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 262 −6
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 192 464 −1 185
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 549 2 689
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 597 84
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 597 84
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 579 646 7 501
5.1 Glavne operacije refinanciranja 163 821 38 565
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 415 608 −29 658
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 217 −1 406
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 62 134 3 429
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 603 358 3 805
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 227 107 2 447
7.2 Ostali vrijednosni papiri 376 251 1 358
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 0
9 Ostala imovina 238 362 5 841
Ukupno imovina 2 181 954 22 158
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 004 230 1 921
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 264 523 20 769
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 227 385 38 127
2.2 Novčani depoziti 36 557 −17 936
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 581 578
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 556 −192
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 111 448 −3 258
5.1 Opća država 76 284 −4 764
5.2 Ostale obveze 35 164 1 506
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 84 378 −2 367
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 539 −98
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 328 950
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 328 950
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 220 434 4 432
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 245 0
Ukupno obveze 2 181 954 22 158
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije