Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. sausio 30 d.

2015 m. vasario 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. sausio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 244 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 376,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 1 004,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 76,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 542,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. sausio 28 d., baigėsi 125,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 163,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Šią savaitę baigėsi 49 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 34,1 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 14,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 36,6 mlrd. eurų (palyginti su 54,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 227,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. sausio 30 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 23 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 23 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 27,5 mlrd. eurų 0,7 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 40,3 mlrd. eurų 3,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 2,3 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,1 mlrd. eurų – iki 227,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 273 726 −1 190
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 262 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 192 464 −1 185
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 549 2 689
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 597 84
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 597 84
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 579 646 7 501
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 821 38 565
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 415 608 −29 658
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 217 −1 406
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 134 3 429
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 603 358 3 805
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 227 107 2 447
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 376 251 1 358
8 Valdžios skola eurais 26 715 0
9 Kitas turtas 238 362 5 841
Visas turtas 2 181 954 22 158
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 004 230 1 921
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 264 523 20 769
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 227 385 38 127
2.2 Indėlių galimybė 36 557 −17 936
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 581 578
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 556 −192
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 111 448 −3 258
5.1 Valdžiai 76 284 −4 764
5.2 Kiti įsipareigojimai 35 164 1 506
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 84 378 −2 367
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 539 −98
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 328 950
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 328 950
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 434 4 432
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 245 0
Visi įsipareigojimai 2 181 954 22 158
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai