Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 ianuarie 2015

3 februarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 ianuarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 244 de miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,4 miliarde EUR, până la 376,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1,9 miliarde EUR, până la 1 004,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4,8 miliarde EUR, până la 76,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 24,9 miliarde EUR, până la 542,5 miliarde EUR. Miercuri, 28 ianuarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 125,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 163,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 49 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 34,1 miliarde EUR a fost decontată. În plus, suma de 14,8 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 36,6 miliarde EUR (față de 54,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 2,4 miliarde EUR, până la 227,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 30 ianuarie 2015 Modificări față de 23 ianuarie 2015 – achiziţii Modificări față de 23 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 27,5 miliarde EUR - 0,7 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,7 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 40,3 miliarde EUR 3,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 2,3 miliarde EUR 0,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 38,1 miliarde EUR, până la 227,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 273 726 −1 190
2.1 Creanţe asupra FMI 81 262 −6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 192 464 −1 185
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 549 2 689
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 597 84
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 597 84
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 579 646 7 501
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 163 821 38 565
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 415 608 −29 658
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 217 −1 406
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 62 134 3 429
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 603 358 3 805
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 227 107 2 447
7.2 Alte titluri 376 251 1 358
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 0
9 Alte active 238 362 5 841
Total active 2 181 954 22 158
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 004 230 1 921
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 264 523 20 769
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 227 385 38 127
2.2 Facilitatea de depozit 36 557 −17 936
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 581 578
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 556 −192
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 111 448 −3 258
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 76 284 −4 764
5.2 Alte angajamente 35 164 1 506
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 84 378 −2 367
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 539 −98
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 328 950
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 328 950
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 220 434 4 432
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 245 0
Total pasive 2 181 954 22 158