Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. január 30.

2015. február 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. január 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 244 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval, 376,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 1004,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,8 milliárd euróval csökkent, 76,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 24,9 milliárd euróval, 542,5 milliárd euróra emelkedett. 2015. január 28-án, szerdán lejárt egy 125,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 49 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 34,1 milliárd euro értékben. Emellett 14,8 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 1,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 36,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 54,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,4 milliárd euróval 227,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. január 30-án Változás 2015. január 23-hoz képest – vétel Változás 2015. január 23-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 27,5 milliárd EUR - 0,7 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 12,7 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 40,3 milliárd EUR 3,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 2,3 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,1 milliárd euróval, 227,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 273 726 −1 190
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 262 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 192 464 −1 185
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 549 2 689
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 597 84
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 597 84
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 579 646 7 501
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 821 38 565
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 415 608 −29 658
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 217 −1 406
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 62 134 3 429
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 603 358 3 805
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 227 107 2 447
7.2 Egyéb értékpapírok 376 251 1 358
8 Euróban denominált államadósság 26 715 0
9 Egyéb eszközök 238 362 5 841
Eszközök összesen 2 181 954 22 158
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 004 230 1 921
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 264 523 20 769
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 227 385 38 127
2.2 Betéti rendelkezésre állás 36 557 −17 936
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 581 578
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 556 −192
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 111 448 −3 258
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 76 284 −4 764
5.2 Egyéb kötelezettségek 35 164 1 506
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 84 378 −2 367
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 539 −98
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 328 950
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 328 950
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 434 4 432
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 245 0
Források összesen 2 181 954 22 158
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok