Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.1.2015

3.2.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.1.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 244 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 376,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 1 004,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,8 miljardilla eurolla 76,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 24,9 miljardilla eurolla 542,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.1.2015 erääntyi 125,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 163,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 49 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 34,1 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 14,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 36,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 54,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 227,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 30.1.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 27,5 miljardia euroa - 0,7 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,7 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 40,3 miljardia euroa 3,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 2,3 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 38,1 miljardilla eurolla 227,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 273 726 −1 190
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 262 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 192 464 −1 185
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 549 2 689
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 597 84
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 597 84
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 579 646 7 501
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 821 38 565
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 415 608 −29 658
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 217 −1 406
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 134 3 429
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 603 358 3 805
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 227 107 2 447
7.2 Muut arvopaperit 376 251 1 358
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 0
9 Muut saamiset 238 362 5 841
Vastaavaa yhteensä 2 181 954 22 158
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 004 230 1 921
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 264 523 20 769
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 227 385 38 127
2.2 Talletusmahdollisuus 36 557 −17 936
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 581 578
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 556 −192
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 111 448 −3 258
5.1 Julkisyhteisöt 76 284 −4 764
5.2 Muut 35 164 1 506
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 84 378 −2 367
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 539 −98
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 328 950
8.1 Talletukset ja muut velat 7 328 950
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 220 434 4 432
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 245 0
Vastattavaa yhteensä 2 181 954 22 158