Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.9.2014

16.9.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.9.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) oli edelleen 213,9 miljardia euroa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.9.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 366,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 971,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,4 miljardilla eurolla 80 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4 miljardilla eurolla 462 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.9.2014 erääntyi 111,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 110,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 9,1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 26,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 195,1 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 12.9.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 148,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,6 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 14,5 miljardilla eurolla 179,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 434 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 250 065 279
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 359 −66
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 706 345
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 689 304
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 139 −696
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 139 −696
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 483 131 −9 595
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 110 702 −497
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 372 279 −9 111
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 150 34
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −21
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 535 1 145
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 561 622 882
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 195 137 −308
7.2 Muut arvopaperit 366 485 1 190
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 237 479 −648
Vastaavaa yhteensä 2 003 802 −8 328
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 971 924 −631
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 200 296 −20 089
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 185 −14 534
2.2 Talletusmahdollisuus 21 089 −5 561
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 22 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 780 −75
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 111 439 12 963
5.1 Julkisyhteisöt 80 047 9 358
5.2 Muut 31 392 3 605
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 621 −2 544
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 883 −49
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 597 584
8.1 Talletukset ja muut velat 7 597 584
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 216 163 1 513
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 003 802 −8 328
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle