Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugsėjo 12 d.

2014 m. rugsėjo 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugsėjo 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nepasikeitė ir buvo 213,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugsėjo 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 366,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 971,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 80 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 462 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugsėjo 10 d., baigėsi 111,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 110,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 9,1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,1 mlrd. eurų (palyginti su 26,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 195,1 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. rugsėjo 12 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 32,6 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 179,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 434 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 250 065 279
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 359 −66
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 706 345
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 689 304
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 139 −696
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 139 −696
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 483 131 −9 595
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 110 702 −497
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 372 279 −9 111
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 150 34
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −21
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 535 1 145
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 622 882
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 195 137 −308
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 366 485 1 190
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 237 479 −648
Visas turtas 2 003 802 −8 328
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 971 924 −631
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 200 296 −20 089
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 185 −14 534
2.2 Indėlių galimybė 21 089 −5 561
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 780 −75
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 111 439 12 963
5.1 Valdžiai 80 047 9 358
5.2 Kiti įsipareigojimai 31 392 3 605
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 621 −2 544
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 883 −49
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 597 584
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 597 584
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 163 1 513
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 003 802 −8 328

Kontaktai žiniasklaidai