Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. rujna 2014.

16. rujna 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. rujna 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 213,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
11. rujna 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,2 milijarde EUR na 366,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,6 milijarda EUR na 971,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 9,4 milijarde EUR na 80 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 4 milijarde EUR na 462 milijarde EUR. U srijedu, 10. rujna 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 111,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 110,7 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 9,1 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 21,1 milijardu EUR (u odnosu na 26,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,3 milijarde EUR na 195,1 milijardu EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 12. rujna 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,6 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 14,5 milijarda EUR na 179,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 434 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 250 065 279
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 359 −66
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 706 345
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 689 304
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 139 −696
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 139 −696
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 483 131 −9 595
5.1 Glavne operacije refinanciranja 110 702 −497
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 372 279 −9 111
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 150 34
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −21
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 63 535 1 145
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 622 882
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 195 137 −308
7.2 Ostali vrijednosni papiri 366 485 1 190
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 237 479 −648
Ukupno imovina 2 003 802 −8 328
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 971 924 −631
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 200 296 −20 089
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 179 185 −14 534
2.2 Novčani depoziti 21 089 −5 561
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 22 6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 780 −75
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 111 439 12 963
5.1 Opća država 80 047 9 358
5.2 Ostale obveze 31 392 3 605
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 621 −2 544
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 883 −49
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 597 584
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 597 584
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 216 163 1 513
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 003 802 −8 328

Kontaktni podatci za medije