Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. szeptember 12.

2014. szeptember 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. szeptember 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 213,9 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. szeptember 11. 7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 366,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval 971,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,4 milliárd euróval 80 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 4 milliárd euróval csökkent, 462 milliárd euróra. 2014. szeptember 10-én, szerdán lejárt egy 111,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 110,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 9,1 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 26,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 195,1 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. szeptember 12-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,5 milliárd euróval 179,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 434 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 250 065 279
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 359 −66
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 706 345
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 689 304
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 139 −696
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 139 −696
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 483 131 −9 595
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 110 702 −497
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 372 279 −9 111
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 150 34
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −21
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 63 535 1 145
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 622 882
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 195 137 −308
7.2 Egyéb értékpapírok 366 485 1 190
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 237 479 −648
Eszközök összesen 2 003 802 −8 328
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 971 924 −631
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 200 296 −20 089
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 185 −14 534
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 089 −5 561
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 22 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 780 −75
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 111 439 12 963
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 047 9 358
5.2 Egyéb kötelezettségek 31 392 3 605
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 621 −2 544
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 883 −49
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 597 584
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 597 584
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 163 1 513
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 003 802 −8 328

Médiakapcsolatok