Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 septembrie 2014

16 septembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 septembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 213,9 miliarde EUR pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
11 septembrie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 366,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 971,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 9,4 miliarde EUR, până la 80 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 4 miliarde EUR, până la 462 de miliarde EUR. Miercuri, 10 septembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 111,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 110,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 9,1 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,1 miliarde EUR (față de 26,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 195,1 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul primului program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 12 septembrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 14,5 miliarde EUR, până la 179,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 434 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 250 065 279
2.1 Creanţe asupra FMI 81 359 −66
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 706 345
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 689 304
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 139 −696
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 139 −696
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 483 131 −9 595
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 110 702 −497
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 372 279 −9 111
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 150 34
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −21
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 63 535 1 145
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 622 882
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 195 137 −308
7.2 Alte titluri 366 485 1 190
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 237 479 −648
Total active 2 003 802 −8 328
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 971 924 −631
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 200 296 −20 089
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 185 −14 534
2.2 Facilitatea de depozit 21 089 −5 561
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 22 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 780 −75
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 111 439 12 963
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 047 9 358
5.2 Alte angajamente 31 392 3 605
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 621 −2 544
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 883 −49
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 597 584
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 597 584
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 216 163 1 513
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 003 802 −8 328

Contacte media