Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.1.2014

14.1.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.1.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 205,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,4 miljardilla eurolla 354,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 11,2 miljardilla eurolla 941,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,4 miljardilla eurolla 57,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 102,2 miljardilla eurolla 457 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.1.2014 erääntyi 168,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 112,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 104,8 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 179 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 59,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 88,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 235,9 miljardia euroa. Perjantaina 10.1.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 178,8 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 41,6 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 96,6 miljardilla eurolla 202,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 156 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 348 2 785
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 647 −25
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 701 2 810
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 500 −737
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 835 1 640
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 835 1 640
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 695 884 −56 376
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 112 458 −56 204
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 583 325 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 31 −239
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 70 68
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 72 112 −1 434
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 590 823 −361
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 235 929 0
7.2 Muut arvopaperit 354 894 −361
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 0
9 Muut saamiset 241 562 −3 571
Vastaavaa yhteensä 2 220 507 −58 053
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 941 731 −11 168
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 441 259 −50 778
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 202 327 −96 617
2.2 Talletusmahdollisuus 59 753 −28 460
2.3 Määräaikaistalletukset 179 000 74 158
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 179 140
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 715 5 476
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 81 776 770
5.1 Julkisyhteisöt 57 909 2 415
5.2 Muut 23 868 −1 645
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 110 485 −3 725
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 450 −1 341
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 513 2 343
8.1 Talletukset ja muut velat 5 513 2 343
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 221 281 371
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 703 2
Vastattavaa yhteensä 2 220 507 −58 053

Yhteyshenkilöt