Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 ianuarie 2014

14 ianuarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 ianuarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o creştere de 1 miliard EUR, până la 205,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,4 miliarde EUR, până la 354,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 11,2 miliarde EUR, până la 941,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 2,4 miliarde EUR, până la 57,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 102,2 miliarde EUR, până la 457 de miliarde EUR. Miercuri, 8 ianuarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 168,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 112,5 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 104,8 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 179 de miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 59,8 miliarde EUR (comparativ cu 88,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la valoarea de 235,9 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 ianuarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 178,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 41,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 96,6 miliarde EUR, până la 202,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 156 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 348 2 785
2.1 Creanţe asupra FMI 81 647 −25
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 701 2 810
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 500 −737
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 835 1 640
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 835 1 640
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 695 884 −56 376
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 112 458 −56 204
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 583 325 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 31 −239
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 70 68
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 72 112 −1 434
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 590 823 −361
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 235 929 0
7.2 Alte titluri 354 894 −361
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 0
9 Alte active 241 562 −3 571
Total active 2 220 507 −58 053
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 941 731 −11 168
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 441 259 −50 778
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 202 327 −96 617
2.2 Facilitatea de depozit 59 753 −28 460
2.3 Depozite pe termen fix 179 000 74 158
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 179 140
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 8 715 5 476
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 81 776 770
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 909 2 415
5.2 Alte angajamente 23 868 −1 645
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 110 485 −3 725
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 450 −1 341
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 513 2 343
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 513 2 343
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 221 281 371
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 703 2
Total pasive 2 220 507 −58 053

Contacte media