Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. január 10.

2014. január 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. január 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1 milliárd euróval nőtt, 205,2 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem hajtott végre likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 354,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,2 milliárd euróval csökkent, 941,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 57,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 102,2 milliárd euróval 457 milliárd euróra csökkent. 2014. január 8-án, szerdán lejárt egy 168,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 112,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal. Ugyanezen a napon 104,8 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 179 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 59,8 milliárd euro volt (szemben az előző heti 88,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 235,9 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. Így a 2014. január 10-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 178,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 41,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 96,6 milliárd euróval 202,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 156 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 348 2 785
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 647 −25
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 701 2 810
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 500 −737
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 835 1 640
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 835 1 640
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 695 884 −56 376
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 112 458 −56 204
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 583 325 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 31 −239
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 70 68
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 72 112 −1 434
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 590 823 −361
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 235 929 0
7.2 Egyéb értékpapírok 354 894 −361
8 Euróban denominált államadósság 28 287 0
9 Egyéb eszközök 241 562 −3 571
Eszközök összesen 2 220 507 −58 053
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 941 731 −11 168
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 441 259 −50 778
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 202 327 −96 617
2.2 Betéti rendelkezésre állás 59 753 −28 460
2.3 Lekötött betétek 179 000 74 158
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 179 140
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 8 715 5 476
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 81 776 770
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 909 2 415
5.2 Egyéb kötelezettségek 23 868 −1 645
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 110 485 −3 725
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 450 −1 341
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 513 2 343
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 513 2 343
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 221 281 371
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 703 2
Források összesen 2 220 507 −58 053

Médiakapcsolatok