Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.7.2011

2.8.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.7.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1,0 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pysyi käytännössä ennallaan 350,6 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 855,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,0 miljardilla eurolla 89,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 28,6 miljardilla eurolla 372,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.7.2011 erääntyi 197,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 164,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 74,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 28.7.2011 erääntyi 63,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 85,0 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 49,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 32,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 133,7 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 29.7.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,0 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,8 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 42,3 miljardilla eurolla 208,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 250 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 217 700 −358
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 924 30
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 776 −388
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 948 −694
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 849 1 576
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 849 1 576
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 497 371 −11 239
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 164 200 −32 870
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 333 075 21 566
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 28 28
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 68 38
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 248 1 969
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 484 355 −103
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 133 739 −98
7.2 Muut arvopaperit 350 616 −5
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 298 807 3 262
Vastaavaa yhteensä 2 000 471 −5 589
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 855 737 2 701
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 332 915 −24 941
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 208 285 −42 254
2.2 Talletusmahdollisuus 49 867 17 700
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 763 −387
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 155 707
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 97 406 10 135
5.1 Julkisyhteisöt 89 455 10 026
5.2 Muut 7 951 109
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 158 −234
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 555 −1 883
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 153 1 232
8.1 Talletukset ja muut velat 10 153 1 232
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 207 083 6 694
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 480 0
Vastattavaa yhteensä 2 000 471 −5 589
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle