Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer 2011. július 29-i összevont pénzügyi kimutatása

2011. augusztus 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. július 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1,0 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én hatályba lépett, központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 177,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) gyakorlatilag nem változott, 350,6 milliárd euro maradt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval nőtt, 855,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,0 milliárd euróval 89,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 28,6 milliárd euróval csökkent, 372,7 milliárd euróra. 2011. július 27-én, szerdán lejárt egy 197,0 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 164,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74,0 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2011. július 28-án, csütörtökön lejárt egy 63,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 85,0 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 49,9 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 32,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 133,7 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Ezért a 2011. július 29-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,0 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,8 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,3 milliárd euróval 208,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 250 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 217 700 −358
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 924 30
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 776 −388
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 948 −694
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 849 1 576
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 849 1 576
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 497 371 −11 239
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 164 200 −32 870
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 333 075 21 566
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 28 28
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 68 38
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 248 1 969
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 484 355 −103
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 133 739 −98
7.2 Egyéb értékpapírok 350 616 −5
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 298 807 3 262
Eszközök összesen 2 000 471 −5 589
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 855 737 2 701
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 332 915 −24 941
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 208 285 −42 254
2.2 Betéti rendelkezésre állás 49 867 17 700
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 763 −387
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 155 707
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 97 406 10 135
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 89 455 10 026
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 951 109
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 158 −234
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 555 −1 883
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 153 1 232
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 153 1 232
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 083 6 694
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 480 0
Források összesen 2 000 471 −5 589