Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. juuli 2011

2. august 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. juulil 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1,0 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 350,6 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,7 miljardi euro võrra 855,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,0 miljardi euro võrra 89,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 28,6 miljardi euro võrra 372,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. juulil 2011 möödus 197,0 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 164,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 74,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 28. juulil 2011 möödus 63,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 85,0 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 49,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 32,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 133,7 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 29. juulil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,0 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,8 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,3 miljardi euro võrra 208,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 250 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 217 700 −358
2.1 Nõuded RVFle 75 924 30
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 776 −388
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 948 −694
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 849 1 576
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 849 1 576
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 497 371 −11 239
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 164 200 −32 870
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 333 075 21 566
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 28 28
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 68 38
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 248 1 969
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 484 355 −103
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 133 739 −98
7.2 Muud väärtpaberid 350 616 −5
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 298 807 3 262
Varad kokku 2 000 471 −5 589
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 855 737 2 701
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 332 915 −24 941
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 208 285 −42 254
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 49 867 17 700
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 763 −387
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 155 707
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 97 406 10 135
5.1 Valitsussektor 89 455 10 026
5.2 Muud kohustused 7 951 109
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 158 −234
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 555 −1 883
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 153 1 232
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 153 1 232
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 207 083 6 694
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 480 0
Kohustused kokku 2 000 471 −5 589
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid