Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. liepos 29 d.

2011 m. rugpjūčio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. liepos 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,0 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio Banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.2 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 350,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 855,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,0 mlrd. eurų – iki 89,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,6 mlrd. eurų – iki 372,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. liepos 27 d., baigėsi 197,0 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 164,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2011 m. liepos 28 d., baigėsi 63,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 85,0 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 49,9 mlrd. eurų (palyginti su 32,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 133,7 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. liepos 29 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,0 mlrd. eurų ir 59,8 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,3 mlrd. eurų – iki 208,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 250 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 217 700 −358
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 924 30
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 776 −388
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 948 −694
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 849 1 576
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 849 1 576
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 497 371 −11 239
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 164 200 −32 870
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 333 075 21 566
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 28 28
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 68 38
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 248 1 969
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 484 355 −103
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 133 739 −98
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 616 −5
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 298 807 3 262
Visas turtas 2 000 471 −5 589
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 855 737 2 701
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 332 915 −24 941
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 208 285 −42 254
2.2 Indėlių galimybė 49 867 17 700
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 763 −387
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 155 707
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 97 406 10 135
5.1 Valdžiai 89 455 10 026
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 951 109
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 158 −234
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 555 −1 883
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 153 1 232
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 153 1 232
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 083 6 694
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 480 0
Visi įsipareigojimai 2 000 471 −5 589
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai