Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 iulie 2011

2 august 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 iulie 2011, scăderea de 1,0 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a fost determinată de vânzarea de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au rămas practic nemodificate la 350,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,7 miliarde EUR, până la 855,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 10,0 miliarde EUR, până la 89,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 28,6 miliarde EUR, până la 372,7 miliarde EUR. Miercuri, 27 iulie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 197,0 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 164,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea, în valoare de 74,0 miliarde EUR. Joi, 28 iulie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 63,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 85,0 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 49,9 miliarde EUR (faţă de 32,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 133,7 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 iulie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,0 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 59,8 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 42,3 miliarde EUR, până la 208,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 250 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 217 700 −358
2.1 Creanţe asupra FMI 75 924 30
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 776 −388
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 948 −694
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 849 1 576
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 849 1 576
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 497 371 −11 239
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 164 200 −32 870
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 333 075 21 566
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 28 28
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 68 38
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 248 1 969
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 484 355 −103
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 133 739 −98
7.2 Alte titluri 350 616 −5
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 298 807 3 262
Total active 2 000 471 −5 589
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 855 737 2 701
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 332 915 −24 941
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 208 285 −42 254
2.2 Facilitatea de depozit 49 867 17 700
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 763 −387
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 155 707
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 97 406 10 135
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 89 455 10 026
5.2 Alte angajamente 7 951 109
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 158 −234
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 555 −1 883
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 153 1 232
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 153 1 232
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 207 083 6 694
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 480 0
Total pasive 2 000 471 −5 589