European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. březnu 2008

26. března 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu k 7. březnu a 14. březnu 2008, pokračovaly a neumožnily jí sestavit rozvahu ani k 21. březnu 2008. Z uvedeného důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. března 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 55 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,7 mld. EUR na 139,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) dosáhl 107,3 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne). Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 7,1 mld. EUR na 665,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 9,4 mld. EUR na 72,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 7,7 mld. EUR na 483,6 mld. EUR. Ve středu 19. března 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 209,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 202 mld. EUR. Ve čtvrtek 20. března 2008 byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity o objemu 15 mld. EUR s datem splatnosti 25. března 2008.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,7 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,4 mld. EUR na 219,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 137 −55
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 139 399 251
2.1 Pohledávky za MMF 9 027 52
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 372 199
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 288 854
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 843 0
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 843 0
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 484 635 8 171
5.1 Hlavní refinanční operace 201 734 −7 298
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 267 366 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 15 000 15 000
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 498 449
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 20
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 236 786
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 107 287 −4
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 640 0
9 Ostatní aktiva 333 249 1 601
Aktiva celkem 1 378 714 11 604
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 665 749 7 059
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 220 598 −8 856
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 219 593 −9 366
2.2 Vkladová facilita 727 500
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 278 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 216 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 80 715 9 715
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 72 947 9 400
5.2 Ostatní závazky 7 768 315
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 796 695
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 517 932
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 802 −554
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 802 −554
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 130 740 2 606
11 Účty přecenění 147 666 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 604 5
Pasiva celkem 1 378 714 11 604
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média