Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.3.2008

26.3.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on jatkunut ja estänyt sitä tuottamasta tasetta 7.3. ja 14.3.2008. Tilanteen vuoksi samainen keskuspankki ei kyennyt tuottamaan myöskään tasetta 21.3.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.3.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 55 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 139,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä oli 107,3 miljardia euroa (suunnilleen sama kuin edelliselläkin viikolla). Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7,1 miljardilla eurolla 665,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,4 miljardilla eurolla 72,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 7,7 miljardilla eurolla 483,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.3.2008 erääntyi 209,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 202 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 20.3.2008 toteutettiin 15 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, joka erääntyi 25.3.2008.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 9,4 miljardilla eurolla 219,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 137 −55
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 139 399 251
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 027 52
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 372 199
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 288 854
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 843 0
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 843 0
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 484 635 8 171
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 201 734 −7 298
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 267 366 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 15 000 15 000
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 498 449
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 20
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 236 786
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 107 287 −4
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 640 0
9 Muut saamiset 333 249 1 601
Vastaavaa yhteensä 1 378 714 11 604
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 665 749 7 059
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 220 598 −8 856
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 219 593 −9 366
2.2 Talletusmahdollisuus 727 500
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 278 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 216 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 80 715 9 715
5.1 Julkisyhteisöt 72 947 9 400
5.2 Muut 7 768 315
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 796 695
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 517 932
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 802 −554
8.1 Talletukset ja muut velat 18 802 −554
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 130 740 2 606
11 Arvonmuutostilit 147 666 0
12 Pääoma ja rahastot 70 604 5
Vastattavaa yhteensä 1 378 714 11 604

Yhteyshenkilöt