Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. juuni 2007

19. juuni 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. juunil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 25 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 146,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 95,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,1 miljardi euro võrra 628,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1 miljardi euro võrra 41,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,9 miljardi euro võrra 431,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. juunil 2007 möödus 279 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 282 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,4 miljardi euro võrra 192 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 179 911 −25
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 240 373
2.1 Nõuded RVFle 10 053 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 187 376
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 557 −1 031
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 121 820
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 121 820
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 432 004 2 830
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 282 000 3 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −171
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 401 343
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 752 −424
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 643 0
9 Muud varad 235 631 1 028
Varad kokku 1 180 260 3 914
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 628 150 −1 146
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 192 101 6 390
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 999 6 434
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 86 −57
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 16 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 198 −3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 50 176 −878
5.1 Valitsussektor 41 573 −1 022
5.2 Muud kohustused 8 603 144
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 931 −309
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 157 0
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 816 −446
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 816 −446
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 73 300 305
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 332 1
Kohustused kokku 1 180 260 3 914
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid