Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 15ης Ιουνίου 2007

19 Ιουνίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Ιουνίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 25 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 146,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 95,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 628,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 41,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 431,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 279 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 282 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου όσο και την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 192 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 179.911 −25
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 144.240 373
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 10.053 −3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 134.187 376
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 24.557 −1.031
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 16.121 820
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.121 820
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 432.004 2.830
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 282.000 3.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.003 1
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 −171
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 14.401 343
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 95.752 −424
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.643 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 235.631 1.028
Σύνολο ενεργητικού 1.180.260 3.914
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 628.150 −1.146
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 192.101 6.390
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 191.999 6.434
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 86 −57
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 16 13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 198 −3
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 50.176 −878
5.1 Γενική κυβέρνηση 41.573 −1.022
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.603 144
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.931 −309
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 157 0
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.816 −446
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.816 −446
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.578 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 73.300 305
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 125.521 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.332 1
Σύνολο παθητικού 1.180.260 3.914

Εκπρόσωποι Τύπου